Meditācija

Kas ir meditācija?

Tā ir apzināta nogaidīšana un vērošana, atrodoties tagadnes momentā: bez domāšanas, bez analīzes, bez tiesāšanas, bez vērtēšanas. Ar tās palīdzību mēs notiekošo varam ieraudzīt tādu, kāds tas patiesībā ir.

Meditācijas rezultāti:

  •     prāta miers un emociju vadīšana;
  •     skaidrs redzējums un dziļa izpratne par būtību;
  •     pašsajūtas un veselības stāvokļa uzlabošanās;
  •     organisma attīrīšanās un atjaunošanās;
  •     spēku atgūšana un atklāšana.

Pats svarīgākais meditācijā ir veselīga attieksme un atrašanās tagadnes momentā – tas palīdz ieraudzīt notiekošo tādu, kāds tas patiesi ir.

Meditācijas, kuras mēs rīkojam, ir apgūtas no Teravādas Budismu praktizējošiem mūkiem un skolotājiem. Tehniski tās tiek sauktas par vipassana (pali valodā) jeb insight (angļu valodā) meditācijām.

Vairāk informācijas angļu valodā var atrast sekojošās vietnēs:

Meditācijas prakses diena

Reizi mēnesī notiek meditācijas prakses dienas, kad meditācijai tiek veltīta visa diena.

Laika sadalījums:

11:00 – 11:45
Ierašanās, reģistrācija, ievadruna
11:45 – 12:30
Sēdošā meditācija
12:30 – 13:15
Staigājošā meditācija
 13:15 – 14:00
Sēdošā meditācija
 14:00 – 14:45
Staigājošā meditācija
 14:45 – 15:30
Sēdošā meditācija
 15:30 – 16:00
Sarunas, tēja, noslēgums

Veicamās meditācijas:

  • «Domu atlaišana, sevis vērošana».
  • «Koncentrēšanās meditācijas».
  • «Mettas (beznosacījumu mīlestības) meditācija».

Meditāciju audioieraksti

Meditāciju audioieraksti ir pieejami šeit.

Raksti, materiāli

Efektīva attieksme meditācijas laikā

Par samādhi

Introduction to Insight Meditation – šis raksts ir angļu valodā. Ja kāds var un vēlas to pārtulkot latviski, rakstiet!