Nodarbības‎ > ‎

Kā palīdzēt bērnam iziet skolas laiku

Mūsdienās vecākiem bieži sagādā grūtības process kā palīdzēt bērniem, kuri tuvojās pusaudža vecumposmam un jau ir pusaudži, būt skolas vidē un ģimenē līdzsvarotiem, saprastiem. Gadu no gada stāvoklis šai audzināšanas jomā kļūst arvien sliktāks. Arvien biežāki kļūst pusaudžu mēģinājumi veikt pašnāvību, tas ir otrais nāves cēlonis vecuma grupā no 14 līdz 20 gadiem. Pēdējos gados vērojama sekmju un mācību standartu stabila lejupslīde. Statistika rāda, ka visaptverošus apmērus sasniegusi narkotisko vielu lietošana, nepilngadīgo noziedzība, pusaudžu grūtniecība, saslimšana ar veneriskajām slimībām un izmisuma sajūta, kā arī datoru atkarība.

Kas ir noticis? Galvenais neveiksmes cēlonis parasti ir tas, ka vecākiem trūkst līdzsvarotas perspektīvas attiecībās ar pusaudžiem. Lielākajai daļai vecāku ir nepareizs priekšstats par pusaudžu gadiem un to, ko var sagaidīt no nenobriedušiem jauniešiem. Kā arī nav patiess priekšstats par ģimenes lomu, struktūru un robežām.

Lai arī vecāki mīl savus bērnus, viņiem trūkst pieredzes, kā to parādīt, lai pusaudzis justu, ka viņu mīl un uztver tādu, kā viņš ir. Tie kuri vēlas rast atbildes uz šiem jautājumiem, vēlas palīdzēt saviem bērniem būt garīgi, emocionāli un fiziski stipriem un sagatavotiem pieaugušo dzīvei, var šīs iemaņas apgūt.

Nodarbībā tiks apskatīti šādi būtiski jautājumi vecāku un bērnu attiecībās:

 1. Vecāki un pusaudži
 2. Ģimene
  1. Saskarsmes nepieciešamība
  2. Mainītās lomas
 3. Nesavtīgā mīlestība
  1. Kas ir nesavtīga mīlestība
  2. Mīlestības spogulis
  3. Emociju krātuve
 4. Nedalītā uzmanība
  1. Svarīguma sajūta
  2. Kā pievērst nedalītu uzmanību
  3. Vainas apziņa un skaudība, manipulēšana
 5. Acu un roku kontakti
 6. Vecāku pašsavaldība
  1. Emocionālā nesavaldība
  2. Saglabāt pašsavaldību
 7. Pusaudžu dusmas
  1. Pasīva agresīva uzvedība
  2. Dusmu izpausmju pakāpes
  3. Mācīt savu pusaudzi
 8. Vecāku kontrole un paškontrole
  1. Apzināties sekas, aizsargāt pusaudzi
  2. Atbilstība un uzticēšanās, vilcināšanās
  3. Ar skatu nākotnē, kā noteikt ierobežojumu
  4. Vecāku pieklājība, nenormālas situācijas
 9. Pusaudžu depresija
  1. Kā konstatēt depresiju
  2. Depresijas izpausmes darbībā. Mērena un smaga depresija. Depresija un narkotiskās vielas.
 10. Kā palīdzēt pusaudzim attīstīt intelektu
  1. Racionālā, loģiskā un secīgā domāšana
  2. Intelektuālā attīstība. Intelektuālais apliecinājums.
  3. Vecāku piemērs un konsekventums.
 11. Kā palīdzēt pusaudzim garīgā attīstībā
  1. Apātija. Ētisko un morālo vērtību sistēma. Reliģiskā audzināšana.
  2. Kā sagatavot dzīvei pusaudžus garīgi
 12. Pēdējie pusaudža gadi
  1. Reālā dzīve. Mērķorientācija.
  2. Drošība. Dzīves biedra izvēle.

Nodarbība notiks divas dienas pēc kārtas no plkst. 11:00 – 15:00.

Sīkāka informācija un pieteikšanās pie Gunas.