Nodarbības‎ > ‎

Vecāku un bērnu attiecības: saskaņas un sadarbības veidošana

Jautājumi uz kuriem vecāki un skolotāji meklē atbildes:
 • Kā mēs varam audzināt un vadīt bērnu tā, lai viņš mums atklātu savu iekšējo gudrību un atdotu mums savas mīlestības dāvanas?
 • Kas mums jādara, lai bērns spētu augt bez konfliktiem ar apkārtni?
 • Kā mēs varam attīstīt savu izpratni, viedokli un zināšanas par nepieņemamu bērnu uzvedību, un aizvietot to ar pozitīvu attieksmi?
 • Kā mēs varam vadīt un atbalstīt bērnus tā, lai viņi spētu izdzīvot šajā pasaulē un skolā, līdz kļūs pietiekami pieauguši, lai rastu savu virzienu?
 • Kā palīdzēt depresīvajiem bērniem, kuru tipiskais izteiciens ir: “Ak, mamma, ja es būtu to zinājis, es nebūtu nācis šajā pasaulē!”
 • Kā palīdzēt bērniem, kuriem trūkst cieņas pret vecākiem un skolotājiem?
 • Kā palīdzēt bērnam attīstīties kā unikālai personībai, izvairoties no stereotipu uzspiešanas?
 • Ar ko sākt bērna pasaules izpratni?
 • Kas nozīmīgāks – iedzimtība vai audzināšana?
 • Mīlēt bērnu – kāpēc vajadzīga mātes mīlestība? Vai bērni jāmīl vienādi?
 • Kas tas ir – pirmsskolnieks?
 • Kad bērni padara mūs trakus...
 • Ja bērns saka «nē»...
 • Kas ir labs bērns un kas ir slikts bērns? Starp niķiem un nopietnām lietām. Ietiepība un kaprīzes.
 • Kā veidojas atstumto kategorija? Kā izmainīt bērna uzvedību?
 • Ko darīt, lai bērns justos drošs?
 • Bērns – pieaugušais – vecāks ir katrā no mums.

Konsultatīvais centrs «Lotoss» organizē nodarbību ciklu, kurā vecāki varēs gūt atbildes un izpratni par šiem un citiem jautājumiem, kuri ir būtiski audzinot bērnus.