Nodarbības‎ > ‎

Vēdiskā filozofija un kultūra

Arvien biežāk mūsu ikdienā ienāk dažādas zināšanas no austrumiem. Starp daudzajām sistēmām un mācībām, kurām nāk līdzi liels skaits vārdu no svešām valodām, laiku pa laikam ieskanas vārds “vēdas”. Dabiski rodas jautājums – “Kas tad īsti ir vēdas?”

Meklējot atbildes uz šo jautājumu, izrādās, ka vairāki vārdi, kurus plaši lietojam ikdienā, nāk no vēdiskās kultūras. Karma, joga, čakras – šos terminus ir dzirdējuši visi, bet kāda ir to būtība un patiesā nozīme zina retais. Šie, kā arī citi vārdi, kurus esam pieraduši uzskatīt par latviskiem, nāk no visu valodu mātes – sanskrita. Vai zināt ko šajā senajā valodā nozīmē vārdi “Mangaļi”, “Guna”, “Rasa”?

Vēdiskā kultūra ir ārkārtīgi plaša un aptver visu cilvēka dzīves sfēru materiālos un garīgos aspektus. Materiālās vajadzības palīdz piepildīt tādas nozares kā arhitektūra (vāstu šāstra), medicīna (ājurvēda), astroloģija (džjotiša) un daudzas citas zinātnes. Savukārt garīgajā jomā zināšanu apjoms, dziļums un dažādība ir tik liela, ka spēs sniegt atbildes uz visiem Jūsu jautājumiem un piepildīt jebkura cilvēka garīgās vajadzības.

Kursā apskatāmās tēmas:

 • Zināšanu iegūšanas paņēmieni.
 • Dvēseles dabiskais stāvoklis. Reinkarnācija, samsāra.
 • Materiālās dabas trīs īpašības (gunas).
 • Karma, liktenis un izvēles brīvība.
 • Kas ir reliģija? Tā atbrīvo vai sasaista?
 • Visuma radīšana un struktūra. Visuma laika izpausme.
 • Vēdiskā astroloģija, mēness kalendārs.
 • Labais un ļaunais (padievi un dēmoni).
 • Dabiska valsts iekārta. Dzīves kārtas (varnas) un stadijas (āšrami).
 • Zināšanu saņemšana mācekļu pēctecībā. Garīgā skolotāja nozīme.
 • Prāta darbības noslēpumi. Dvēseles attīrīšanas prakse.
 • Joga. Jogas pakāpes. Bhakti joga.
 • Vēdiskā medicīna.
 • Praktiski jautājumi – tīrības prakse, virtuves kultūra, veģetārisms.
 • Absolūta aspekti un trīs enerģijas.
 • Personālisms un impersonālisms. Ievada informācija par Krišnu.
 • Pasaules apjomīgākie svētie raksti – Bhagavad-gīta un Šrīmad-bhāgavatam.
 • Avatāri – visaugstā Dieva iemiesojumi.
 • Buda – Krišnas avatārs. Budisma koncepcija.
 • Krišna – Dieva Augstākā Personība. Attiecības starp dzīvo būtni un Krišnu.
 • Starptautiskā Krišnas apziņas biedrība (ISKCON).
 • Harē Krišna mantra.
 • Vaišnavu etiķete un uzvedība. Vaišnavu dzīvesveids.