Nodarbības‎ > ‎

Veselība: ķermeņa un dvēseles līdzsvars

Kaut gan mūsdienu medicīnai ir krietni panākumi diagnostikā un jaunu ārstniecības metožu atklāšanā, tomēr daudzi pacienti un pats medicīnas personāls to pamatīgi kritizē. Tiek nosodītas daudzas nehumānas ārstniecības un izmeklēšanas metodes, kā arī tas, ka ārstniecības līdzekļu iedarbība nereti rada blakus reakcijas.

Laba tiesa no tiem, kas interesējas par medicīnu un kam tā ir nepieciešama, arvien biežāk pievērš uzmanību netradicionālajām ārstniecības metodēm, kuras sakņojas gadu simtu un tūkstošu dzīlēs. Pie tām ir pieskaitāma jogoterapija, adatu terapija, psihoterapija un visi homeopātiskās ārstniecības veidi. Augstākās medicīnas mācību iestādes savas programmas sāk ieviest alternatīvo ārstniecības metožu apguvi.

Strīdi par to, kas slimam organismam der labāk — alopātija vai homeopātija, joprojām jauc prātus gan mietpilsonim, gan mediķiem. Un tikmēr slimības nevis iet mazumā, bet, gluži pretēji, pilnā balsī sevi pieteic jaunas organisma kaites, turklāt arī vecās nesteidz atstāt mūs uz visiem laikiem. Kāpēc mēs esam tik neglābjami slimi, kā izārstēties? — cilvēki jautā. Kur ir meklējama ļaunuma sakne? Ļoti konkrētā medicīnas zinātne rezultatīvas atbildes līdz šim nav varējusi dot. Izrādās, ka to kā ķīlnieci iegrožo ļoti materiālistiskais uzskats par cilvēku un viņa organismā notiekošajiem procesiem. Šai vienpusīgumā slēpjas tās vājā vieta. Filozofiskā puse mūsdienu medicīnā gandrīz nemaz netiek ņemta vērā.

Šai nodarbībā mēs vēlamies slimību problēmas un slimību ārstēšanu izskaidrot no jauna viedokļa, pamatojoties uz apslēptām cilvēku zināšanām, kuras bija pieejamas sen no civilizāciju dzīves skatuves nogājušiem priesteriem un kuras diemžēl daudzējādā ziņā ir zaudētas tagadējos laikos.

Šajā nodarbībā sniegtā informācija radusies, ilgus gadus strādājot ar sevi atgūstot veselību, lasot un praktizējot Valērija Siņņeļņikova: “Izproti savu veselību”, Lūles Vīlmas: “Debesis cilvēkā jeb dzīves mācība ”u.c., Torvalda Detlelsensa, Ridigera Dālkes: “Slimība kā ceļš” un Viktora Vostokova “Senās Tibetas dziedniecība” grāmatu atziņās, kā arī ietverta mūsu senču pieredze. Galvenais nolūks ir iepazīs­tināt interesentus ar senaizmirstiem uzskatiem par veselību un slimību un palīdzēt izskaidrot slimības simp­tomu īsto nozīmi. Vēlamies parādīt, ka slimnieks lielākoties nebūt nav nevainīgs dabas vai vides nepil­nības upuris, bet ka īstais cēlonis ir viņā pašā.

Nodarbību tēmas:

  • Kāpēc cilvēks piedzimst. Cilvēka ķermeņa filozofija. Kā cilvēki rada sev slimības.
  • Kā cilvēks uztver un veido apkārtējo pasauli. Kādu vietu viņa dzīvē ieņem apzināta un neapzināta (zemapziņas) uztvere. Kādi ir Dieva likumi, saskaņā ar kuriem darbojas Visums.
  • Metodes, kuras cilvēki izmanto, lai izraisītu slimības. Ciešanu cēloņi. Medicīnā valdošais modelis. Kā domu spēks var gan sagraut, gan arī atjaunot veselību. Kādi ir cēloņi slimībām konkrētos orgānos un ķermeņa daļās.
  • Atveseļošanās metodes. Dienas režīms, pareiza ēšana, ķermeņa konstitūcija. Meditācijas. Savas emocionālās pasaules izzināšana.