Viktors un Guna Supes

2009.gadā mēs (Viktors un Guna) sākām kopīgi vadīt seminārus, nodarbības, meditācijas un individuālās pedagoģiski–psiholoģiskās konsultācijas. Tā paša gada ziemā apprecējāmies, un pieņēmām par savu dzīves uzdevumu kopīgi atbalstīt meklējošo cilvēku centienus rast piepildījumu un saskaņu ģimenē un pārējā dzīvē ar garīgās prakses palīdzību.

Mūsdienās arvien vairāk un vairāk cilvēku nonāk pie atziņas, ka materiālajā pasaulē var iegūt panākumus, bet ne piepildījumu, tāpēc sāk meklēt Garīgo Ceļu un savu būtību. Lai viņus atbalstītu, savās lekcijās un nodarbībās cenšamies apskatīt garīgās prakses likumus, sakarības, izpausmes un prakses tādā veidā, lai ikviens varētu tās pieņemt un pielietot savā ikdienas dzīvē, neatkarīgi no piederības kādai konkrētai reliģijai vai konfesijai.

Vislielāko uzmanību pievēršam saskanīgas ģimenes dzīves veidošanai, jo tieši ģimene ir tas ķieģelītis, no kuriem būvēta sabiedrības celtne. Sniedzam gan praktiskus padomus ikdienas dzīvei, gan arī dalāmies ar pieredzi un zināšanām par meditāciju, kas gūta divus gadus pavadot Anglijā garīgo skolotāju vadībā un uzraudzībā.

Nodarbību laikus un datumus var atrast nodaļā Kalendārs.

Mūsu kontakti:

  • Viktors –  22141615, viktors.supegmail.com
  • Guna –  26345726, guna.supegmail.com

Mūsu draugi

www.raduga2005.lv – semināri, nodarbības, svētceļojumi un citi pasākumi veselības, labklājības un garīgās attīstības veicināšanai.

alishayoga.com – jogas studija, nodarbības vada sertificēta Jogas pasniedzēja Ališa Alvīne Raituma kopā ar savu vīru Mārtiņu Raitumu.

Centrs Zelta Aplis – dažādas nodarbības un pasākumi Jelgavā.

Gundega Ventiņa – vada  Jin Shin Jyutsu nodarbības.

Ieva Minde – vada rotu izgatavošanas nodarbības.

www.volfs.lv – Volfgangs Vinters, vada ķīniešu cīņas mākslu treniņus pieaugušajiem un bērniem.

www.dhirasanta.com – Dhīrašantas Prabhu mājas lapa (angļu valodā). Ja vēlaties saņemt Dhīrašantas Prabhu sūtītās iknedēļas gudrības uz savu e-pastu latviešu, krievu, angļu, lietuviešu vai ungāru valodā, pierakstieties viņa mājaslapā vai rakstiet mums.