Pārdomām

Pasaka par Dvēselīti
Ievērojams kā Mēness tēvs
Autobiogrāfija piecās daļās
Sv. Franciska lūgšana
Visam savs laiks
41 lepnības pazīme

Dievs – dod man Dvēseles mieru un prātu samierināties ar to, ko es nespēju mainīt; drosmi mainīt to, ko es spēju un gudrību atšķirt vienu no otra... (K.Vaniguts)