Pārdomām‎ > ‎

Sv. Franciska lūgšana

Ak, kungs, dari mani par Tavu miera nesēju.
Lai tur, kur naids, es nestu Mīlestību;
Lai tur, kur dara pāri, es nestu Piedošanu;
Lai tur, kur šķelšanās, es nestu Vienotību;
Lai tur, kur šaubas, es nestu Ticību;
Lai tur, kur maldi, es nestu Patiesību;
Lai tur, kur izmisums, es nestu Cerību;
Lai tur, kur skumjas, es nestu Prieku;
Lai tur, kur tumsa, es nestu Gaismu.
Ak, Kungs, lai es netiektos tik daudz būt mierināts kā mierināt.
Ne tik daudz saprasts, cik citus saprast;
Ne tik daudz mīlēts, cik citus mīlēt.
Jo mēs saņemam dodot.
Piedodot iegūstam piedošanu.
Nomirstot sev, piedzimstam Mūžīgajai Dzīvei.