Apgādnieks

Vīrietis izjūt vajadzību darboties, viņam ir nepieciešams justies vajadzīgam un viņam ir jābūt pārākam par sievieti kā apgādniekam

Jau no laiku sākuma tika atzīts, ka vīrietis ir apgādnieks. Pirmā bauslis, ko viņam deva, bija: „Sava vaiga sviedros tev būs maizi ēst, līdz kamēr tu atkal atgriezies pie zemes”. Un šo bausli deva nevis sievietei, bet gan vīrietim. Sievietei tika norādīts radīt bērnus. Un no šī brīža viņu pienākumi tā arī sadalās.

Šādu kārtību godā gan tradīcijas, gan paražas, pat tiesu likumi. Šķiršanās gadījumā vīrieši tiek joprojām juridiski piesaistīti maksāt alimentus. Tādējādi viņi turpina pelnīt maizi, lai māte varētu izaudzināt viņu bērnus. Ir svarīgi, lai šis plāns dzīvotu. Un nevis paražu vai likumu labad, bet gan tādēļ, ka tie ir Dieva baušļi.

Vēl viens iemesls, kādēļ vīrietim ir jāapgādā: Vīrietī ir iedzimta asa atbildības sajūta nodrošināt izdzīvošanu kā arī aktīvi darboties šai lomā. Būt aktīvam šajā dzīves jomā viņam ir tik pat svarīgi priekš vērtības sajūtas , kā sievietei ir svarīgi būt labai mātei un mājsaimniecei.

Kad vīrietis piepilda savu vīrieša sūtību kā apgādnieks, tās ir maigas, mīlestības pilnas jūtas, kā lūk, kādā skaitāmpantā:

Atā, mans bērniņ, autiņos ietītais,
Tētis iet uz medībām.
Lai iegūtu mazu zaķa ādiņu
Kur ietīt savu autiņos satīstīto bērniņu.

Iedomājies , kā māte mājās audzina savus mazuļus, iekārto ērtu māju priekš savas ģimenes. Tēvs aiziet pasaulē, cīnās ar dzīves pamatvajadzībām un pretstatiem, lai pārnestu mājās visu nepieciešamo un visas ērtības saviem mīļajiem. Šādas mīlestības jūtas , tai vietā lai pieņemtu kā pašas par sevi saprotamas, ir jāaplūko kā dzīves pašas svarīgākās lietas, kuras, ja patiesi apzinās, atnes dvēselei mierinājumu , kas nav nekādi izmērāms. Nekas nav ar to salīdzināms un nav nekā par to svarīgāka.

Vīrietim ir arī iedzimta nepieciešamība būt vajadzīgam kā apgādniekam, sajust, ka sieva ir no viņa atkarīga finansiālā atbalsta dēļ un nevarētu bez viņa iztikt. Bez tam viņam ir iedzimta nepieciešamība būt pārākam par sievieti kā apgādniekam. Vīrieša vērtības sajūta var tikt iedragāta , kad viņš redz, kā sieviete darbavietā padara darba pienākumus labāk kā viņš , izvirzās augstāk pa karjeras kāpnēm vai pelna vairāk naudas. Un vēl ļaunāk, ja viņu pārspēj viņa paša sieva!

Kas vīrietim ir jānodrošina?

Lielisks apraksts par to, kas vīrietim ir jānodrošina, ir atrodams mana vīra grāmatā „Tērauda un velveta vīrietis””

Pateikts ir vienkārši, vīrietim ir jānodrošina viss nepieciešamais. Tas nozīmē bar;iba, apģērbs un pajumte plus nedaudz komforta un ērtību ... Cauri visām paaudzēm visos laikos tika atzīts, ka, ja vīrietis apprecas, tad sievai un bērniem ir likumīgas tiesības uz viņa finansiālo atbalstu. Nespēja pildīt šos pienākumus kļūst par iemeslu šķiršanās tiesai un pat pēc laulības šķiršanas vīrietim ir pienākums finansiāli viņus atbalstīt. Finansiālais atbalsts un kopā ar to arī uzticība ir tās divas lietas, ko ir tiesības saņemt sievietei laulības dzīvē. Bet, vai šie likumi paliek spēkā vai nē, ētiskie un svētie pienākumi ir tika pat saistoši un vajadzības tik pat lielas.

Ir svarīgi, lai vīrietis nodrošinātu pajumti, kas ir atsevišķa no pārējiem cilvēkiem. Tas ir svarīgi, lai saglabātos attiecību privātums, kā arī, lai dotu sievai iespēju veidot māju attiecīgi pēc viņas gaumes. Iespējams, tieši tādēļ kāds īpašs norādījums tika dots no Dieva jau pašā sākumā: „Tādēļ vīrs atstās tēvu un māti un pieķersies savai sievai, un tie kļūs par vienu miesu.” (Pirmā Mozus Grāmata 2:24). Dažādu apstākļu iespaidā iespējams, ir gadījumi, kad vīram ir jāpārceļ sava sieva un bērni uz citāda vaida dzīvesvietu. Lai gan uz laiku attaisnojoši apstākļi ir iespējami, tomēr tie iet pret Dieva plāniem un tas nav godīgi pret sievu , ja šāda situācija ievelkas tālāk aiz avārijas situācijas.

Lai gan vīram ir svēts un saistošs pienākums apgādāt pašas nepieciešamākās lietas, viņam ne obligāti jāapgādā ar greznuma priekšmetiem. Sievietēm un bērniem nav dotas tiesības uz vieglumu un greznību, uz stilīgām un elegantām lietām. Vīra pienākums nav nodrošināt greznu māju, dārgas mēbeles un rotājumus. Kas attiecas uz bērnu izglītību, viņam ir pienākums nodrošināt pamatizglītību , tomēr šāds pienākums neattiecas uz augstskolu, mūzikas stundām, mākslas un kultūras lietām. Iespējams, viņš vēlēsies nodrošināt arī šādas lietas , un tas var viņam sagādāt daudz priekā, lai šo nodrošinātu , tomēr tas nav obligāti.

Nodrošinot augstus dzīves standartus, daži vīrieši padara sevi gandrīz vai par ekonomiskiem vergiem, kas rada lielus zaudējumus pašiem un ģimenei. Pārāk bieži vīrietis ir nomocījies ar to, lai apmierinātu arvien pieaugošās prasības, ne tikai no ģimenes puses, bet arī pašam no savas puses, ka viņā neapsargā sevi priekš lietām, kam ir daudz lielāka vērtība. Viņam atliek maz laika, ko veltīt sievai un bērniem , laika, kurā mācīt viņiem dzīves vērtības, kā dzīvot, kādiem paraugiem sekot , neatliek l aika būvēt stingras ģimenes saites.

Vīrietim ir tiesības uz laika veltīšanu sev, savai atpūtai, mācībām un apcerēm. Viņam ir arī vajadzība būt nepieciešamam ārpus savējo loka, viņam ir pienākumi pret sabiedrību. Kalpošana baznīcai ir tik pat svarīga loma tajā visā , cik civilajiem pienākumiem. Vīrietim ir dažādi talanti , ar kuriem ir jādalās, spējas, kas jāattīsta , lai padarītu šo pasauli par labāku vietu. Nav pareizi, ja vīrietis pavada visu savu laiku un enerģiju nodrošinot greznumlietas tikai savam ģimenes lokam.

Spiedošā atbildība nodrošināt

Sievietei ir jāsaprot caur visaptverošo līdzjūtību, ar ko vīrietim ir jāsastopas , lai iegūtu iztiku. Izcils apraksts ir atrodams Dr. Marijas Robinsones grāmatā „Seksuālās kapitulācijas spēks”, kuru es šeit citēšu:

„Lielākā tiesa vīriešu , kad viņi kļūst vecāki un apprecas, uzņemas milzu nastu , kuru viņi nedrīkst nolikt malā ne pie kāda apziņas stāvokļa šaipus kapam. Klusu un bez teatrālisma viņi atliek malā mīlestības vārdā lielāko daļu no savas izslavētās brīvības un uzņemas paņemt uz saviem pleciem pilnu sociālo un ekonomisko atbildību pār saviem bērniem un sievām.

Kā sieviete, uz mirkli iedomājies kā tu justos , ja tavam bērnam atņemtu dzīves labās lietas – labu māju, drēbes, izglītību. Pārdomā, kā tu justos, ja viņš būtu izsalcis. Iespējams, tu jau esi domājusi par šādām lietām un tu tai mirklī esi sajutusies slikti. Tomēr šādas domas ir pārejošas: sieviete tām pārāk daudz neuzticas, jo tās neattiecas uz viņas tiešajiem pienākumiem.

Tomēr šādas domas , apzinātā vai neapzinātā veidā ir viņas vīra ikdiena. Viņš zina un viņš uztraucošo domu līdzi uz darbi katru rītu (ik vienu rītu) , kā arī līdzi sev gultā vakaros. , ka uz viņa centienu panākumiem vai neveiksmēm balstās viņa bērnu un sievas laime, veselība un pat dzīvība. Viņš saprot, ka viņam vienam pašam ir jāuzņemas pilna atbildība pār viņiem.

Es nedomāju, ka ir iespējams pārspīlēt to, cik nopietni vīrieši uzņemas šo atbildību un cik daudz viņi par to uztraucas. Sievietes, lai gan viņas atrodas ļoti tuvu saviem vīriešiem , reti apzinās, cik smaga ir šī nasta dažkārt, jo vīrieši par to reti mēdz runāt. Viņi nevēlas, lai vi;nu mīlotie cilvēki par to uztrauktos.

Vīrieši ir uzņēmušies uz saviem pleciem pilnīgi visu atbildību par savu ģimenes pulciņu jau no senseniem laikiem. Es bieži domāju , kad vēroju mūsdienus tirgus pasaules spriedzi un sasprindzinājumu , ka mūsdienu vīrietim klājas daudz grūtāk, runājot no psiholoģijas viedokļa, nekā viņa pirmatnējajiem senčiem.

Pirmajā vietā , sacensība rada baigu spriedzi uz vīrieti Un šī sacensība nenotiek tikai paaugstinājuma un attīstības dēļ, bieži tas notiek vienkārši paša darba dēļ. Katrs vīrietis zina , ka, ja viņš klups, palaidīs vaļā savu nemitīgo skrējienu, tad viņi var viegli aizstāt kāds cits, un tas arī notiek.

Nekāds bezdarba līmenis nav brīvs no šāda nebeidzama spiediena. Firmas vadītājam ir jāsasniedz tādas pat normas , kādas bija pagājušā gadā vai arī savu sāncenšu normas un tās jāpārsniedz. Tie,, kas viņam pakļauti, jāredz, ka viņā ar to nodarbojas un viņam savukārt jāskatās, lai arī viņi pildītu savus pienākumus visstingrākajā kārtā un neapstājoties.

Profesijas ieguvušie vīrieši – ārsti, juristi, profesori – lielāko tiesu neatrodas zem mazāka spiediena. Ja jurists ir pašnodarbinātais , viņam nepārtraukti jāmeklē jauni klienti. Ja viņš strādā kādā organizācijā, viņam nepārtraukti sevi jāpierāda , lai izbēgtu no tā, ka viņu aizstās ambiciozāki līdzcilvēki vai arī ka viņu izstums jaunieši, kuri nāk pa taisno no juristu fakultātēm , kuros deg spalgā jaunības uguns. Nelaimīgu apstākļu radīti ievainojumi var pazudināt vai nopietni iedragāt ārsta praksi, līdz pat tās izbeigšanai. Skolotājam ir jāstrādā ilgas stundas pie projektiem, kuri jāpublicē , bez tā, ka viņam neatlaidīgi jāstrādā arī kā skolotājam , ja viņš vēlas būt labs skolotājs vai pat uzlabot savas spējas.

Nav nevienas vietas, kur vīrietis varētu startēt , kur viņš varētu balstīties uz nepārtraucamu ekonomisku drošību. Viņa dzīves liktenis ir sacensība, neatslābstoša nepieciešamība pēc ienākumiem. Un pāri tam visam, ko viņš zina stāv arī kāds atsevišķs skatītājs , pār kuru viņam ir minimāla kontrole. Tas ir bezdarbs , kam par iemeslu var būt cikliskie krīzes un lejupslīdes gadi, kas ir raksturīgi ekonomikai.”

Vai sievietes, kuras strādā izjūt tādu pat spiedienu, kā vīrieši?

Sievietes, kuras strādā, neizjūt tāda pat veida spiedienu, kā vīrieši. Tas ir tādēļ, ka viņām ir cita veida attieksme pret darba pasauli. Ja vīrietis jūt, ka viņš nevar piestāt malā savā darba skrējienā ar tīru sirdsapziņu , tad sievietei nav šādas pienākuma apziņas. Viņa var atteikties no sava darba jebkurā laikā jebkāda iemesla dēļ, nesajūtot nekādu vainas apziņu. Var iestāties ekonomiskās problēmas, bet viņa nezaudēs savu labo viedokli par sevi sabiedrības acīs , ja tiek atlaista.

No otras puses, ja kustēties spējīgam vīrietim būtu jāpārtrauc strādāt, tas aizvainotu viņa vērtības sajūtu un viņa tēlu sabiedrības acīs. Gan viņš gan visi citi uzskatītu viņu pat neveiksminieku, ja viņš atteiktos no sava svarīgā pienākuma. Sieviete sajutīs spiedienu, tomēr – cita veida. Tas būs laika spiediens, kas nāks no dubultu lomu izdzīvošanas. Vīrietis jūt saistošo tikumisko spiedienu.

Kā tu vari palīdzēt

Šādas domas tev nepalīdzēs, tās var drīzāk pamodināt tavas bažas par savu vīru un motivēs tevi darīt kaut ko lai palīdzētu. Tu pat vari justies mudināta meklēt darbu ārpus mājas vai palīdzēt viņam viņa darbā. Lai arī cik cildenas nebūtu šādas domas , tas nebūs pats labākais risinājums. Tā vietā rīkojies sekojoši:

  1. Samazini izdevumus. Dari visu, ko vari, lai samazinātu izdevumus , lai jūs tīri labi izdzīvotu no vīra ienākumiem un ar cerībām kaut ko atlicināt arī iekrājumiem. Kad tā darīsi, tu lielā mērā atbrīvosi viņa nemieru naudas sakarā. Ieteikumi, kā to paveikt ir doti nākamajā nodaļā, kas saucas Ģimenes naudas lietas
  2. Samazini prasības sakarā ar viņa laiku. Ja tavs vīrs strādā garas stundas vai dāsni atdod visu sevi darbam, tad, kad viņš pārnāk mājās , viņam ir nepieciešams laiks, lai atgūtos un atpūstos. Iespējams, tev vajadzēs attiekties no vietām, kuras tu vēlējies apmeklēt, no darbiem, ko tu viņam biji ieplānojusi un jāpiemēro tam sava dzīve.
  3. Iedzīvini savu sievišķību. Tai vietā lai palīdzētu savam vīram nodrošināt ienākumus, nodrošini brīnišķīgu mājas dzīvi. Lai viņš nodrošina dzīvošanu, tu nodrošini to, ka dzīvošana ir tā vērta. Rūpējies, lai tavu mājas sadzīvi nekas neskartu – lai tā plūst gludi, lai arī tev jādara visi ikdienas pienākumi. Esi sievišķīga, mundra un dari visu, ko vari , lai mājās ienestu mierpilnu garu. Tāda atmosfēra atvieglos tava vīra raizes un palīdzēs viņam arī turpmāk būt par tavu apgādnieku.
  4. Iedzīvini visu „Valdzinošo sievišķību”. Kad tavā laulībā nebūs problēmu un jūsu starpā valdīs mīlestības pilnas attiecības , viņš labāk varēs izturēt sava darba radīto stresu un spriedzi. Ja nē, ja laulībā ir problēmas, tas lielā mērā var papildināt viņa nastu ar papildus smagumu. Ja darīsi visas šīs lietas, tu būsi paveikusi daudz vairāk, nekā ja metīsies darba dzīvē kopā ar viņu.

Tiekšanās sasniegt statusu sabiedrībā

Līdztekus savam spiedošajam pienākumam nodrošināt ienākumus atrodas arī viņa vēlme pēc statusa sabiedrībā. Un šo atkal mums vajag saprast ar visaptverošu līdzjūtību.

Šī brāzmainā vēlme pēc stāvokļa sabiedrībā ir pamanāma visos vīrišķā dzimuma dzīvnieku pasaules pārstāvī. Roberts Ardrejs savā grāmatā „Āfrikāņu izcelšanās” konstatē, ka dzīvnieku pasaulē sabiedrības stāvokļa, kā arī teritorijas iegūšanas un aizsardzības instinkts ir daudz nepārvaramāks priekš vīrišķā dzimuma nekā seksuālā tieksme. „Sociālā hierarhija kūtī, ierinda, kādā lido meža zosu kāsis, paviānu kolonijas hierarhija un klasifikācija ziloņu barā ir daudz lielāks spēks priekš vīrišķā dzimuma nekā seksuālās funkcijas.”

Šī vēlme pēc stāvokļa sabiedrībā ir pamanāma cilvēcisku vīrišķajā dzimumā tad, kad viņš cīnās par kāpumu savā karjerā darbā. Nedomājiet, ka vienīgā viņa motivācija ir nauda. Lai gan nauda allaž būs galvenais pamudinājums, tomēr arī vēlme pēc statusa ir ievērojams faktors. Tas labi novērojams vīriešos , kuriem nauda vairāk nav vajadzība , tomēr viņš turpina dzīties pēc augstāka sasniegumu līmeņa.

Vēlme pēc statusa sabiedrībā ir pamanāma pat tad, ja vīrietis ir vienkārši vēlas uzvarēt kādā spēlē vai vienkārši pasviest basketbola bumbu labāk nekā citi vīrieši. Vai arī šī vēlme var skubināt viņu uz augstākām virsotnēm – sacensību kausa, zelta medaļas iegūšana vai kļūšana par savas firmas prezidentu. Šī ir izteikti vīrišķīga īpašība, kura nekad neparādīsies sievišķīgā sievietē. Tas nav sievietes dabā tiekties pēc pārākuma vienai pār otru. Vīrieši turpretī vēlas atspīdēt spožā gaismā, lai sasniegtu kādu godpilnu posteni vīriešu pasaulē.

Kādā noteiktā pakāpē tiekšanās pēc statusa kļūst par negatīvu īpašību. Būtu labāk, ja vīriešus uz darbošanos vadītu mīlestības jūtas vai vēlme kalpot cilvēcei. Par cik vīrieši ir cilvēciskas būtnes un līdz ar to šai īpašībai viņos piemīt arī labā puse. Vēlme pēc stāvokļa sabiedrībā, ja to nejauc ar lepnību un kāri pēc varas , var mudināt vīrieti dedzīgi censties uz vērtīgiem galamērķiem vai arī vest ārā viņus no tumsas , kad viņi daudz vairāk var ietekmēt un kalpot cilvēcei.

Statuss sievas acīs

Kad vīrietis ir sasniedzis kādu godājamu stāvokli , tad viņa sirdi sildīs arī tas, ja viņš saņems savas sievas gaviles. Lai gan viņš vēlas būt varonis savu draugu un kolēģu acīs, tomēr daudz vairāk viņš vēlas būt varonis tās sievietes acīs, ko viņš mīl. Tas viņam ir svarīgāks par visu līdz pat tādai pakāpei, ka, ja viņš nav saņēmis viņas uzslavu viņš var justies sāpināts un vīlies.

Un tomēr, cik gan daudz nav tādu varoņu, kuri ir godināti it visur, izņemot mājas. Vīrietis var gadiem strādāt, lai iegūtu kādu akadēmisko grādu. Viņš var saņemt draugu pagodinājumu un gaviles, tomēr, iespējams, viņa sieva to uztver kā pašu par sevi saprotamu. Un, ja viņa tomēr to ievēro, tad tas no viņas mutes skan kā: „Bija jau pienācis laiks”. Vai, ja viņas vīrs ir saņēmis kādu balvu par kādu slavējamu pakalpojumu, tad viņa var likt noprast, ka tik pat labi to varēja izdarīt arī kāds cits vīrietis. Vai, iedomājies, cik tas būs sāpīgi, ja viņa par varoni uzskata kādu citu vīrieti, piemēram savu brāli, savu tēvu vai kādu vīrieti draudzē. Lai gan atturīgas sarunas par citiem vīriešiem ir laba lieta , tomēr neesi pārāk lielā sajūsmā par citu vīriešus sasniegumiem.

Pārākums darbā

Iespējams, vīrietis nododas savam darbam citu iemeslu, un nevis statusa, dēļ. Tas var būt pārākuma dēļ. Viņu motivē apmierinātības un pašvērtības sajūta, ko spēj sniegt tikai spīdoši padarīts darbs. Tas ir mākslinieka, namdara vai muzikanta prieks, kurš rod sev balvas savās iekšējās veikuma sajūtās, par to, ka viņš ir radījis kaut ko skaistu vai vērtīgu. Tādi vīrieši var strādāt ar milzu atdevi atdodami sevi visu savam darbam. Tas var būt par iemeslu milzu ciešanām sievai un bērniem. Kā piemērs būs sekojoša vēstule, ko saņēmu:

„Mēs dzīvojam kādā īpašā apgabalā , kur vairums vīriešu strādā valdībā augstu kvalificētos amatos, pārsvarā veicot dažādus eksperimentus. Prāta spēju izaicinājums ir neiedomājami akūta, konkurence ir milzīga un personiskais apmierinājums – ārkārtējs. Bet bērniem nav tēva un sievām – vīru. Tai īsajā brīdī, kad mans vīrs ir mājās , mēs esam laimīgi, bet viņa sirds un dvēsele ir darbā.”

Lūk, kādas ir manas pārdomas: Vīrieši, kuri aprok sevi savā darbā , zināmā mērā zaudē savas sievas un savus bērnus. Tomēr, viņi ir tie vīrieši, kuri sniedz visievērojamāko devumu sabiedrībai. Mūsu pasaule nebūtu tāda, kāda tā ir tagad, ja tajā nebūtu tādu vīriešu. Tie vīrieši, kuriem ir palaimējies, ka viņiem ir tādas sievas, kuras viņus ir sapratušas un sniegušas viņiem uzticības pilnu atbalstu , ir laimīgi un ir bijuši spējīgi sasniegt savus mērķus daudz vieglāk. Ja esi precējusies ar tāda veida vīrieti, tad uzskati, ka tev ir palaimējies.

Atceries: Labāk, lai tev ir desmit procentu no simtprocentīga vīrieša, nekā simts procenti no desmitprocenīga vīrieša.

Ja tava galvā sirdī mīt vērtīgs un pamudinošs mērķis , tad dod viņam brīvību tiekties uz zvaigznēm. Kad viņš nodarbojas ar saviem mērķiem, iespējams, viņa dzīve nebūs viegla. Iespējams viņam būs jāstrādā garas stundas un jāatdod darbam sevi visu. Iespējams, viņam jāsasniedz klanu augstienes, jāšķērso upes un jāuzvar kaujās. Atbalsti viņu un tu kļūsi par viņa panākumu galveno faktoru, kā tas aprakstīts sekojošā pieredzē:

Un pieskāros zvaigznei

Es sēdēju „Valdzinošās sievišķības” seminārā un klausījos kā kāda citas sieviete stāstīja kā pagātnē viņa allaž bija izcēlusi sava vīra trūkumus, lai pasargātu viņa ego no uzpūtības. Līdz „Valdzinošās sievišķības” kursiem, viņa stāstīja, viņai ir bijis pilnībā skaidrs, ka tas ir viņas pienākums. Kautkur ļoti dziļi manī atskanēja trauksme. Kādēļ gan šie vārdi man šķita tik gaužām pazīstami? Un pēkšņi es sapratu. Tie bija to vārdu atbalss, kurus, iespējams, es nekad nebiju pateikusi skaļi bet pilnā pārliecībā domājusi tūkstošiem reižu un pat vēl sliktāk , uzskatījusi tos par patiesiem. „Man ir pilnībā skaidrs, ka tas ir mans pienākums”.

Mans vīrs Bobs ir panākumiem bagāts un slavens dziesmu rakstītājs un filmu sižetu veidotājs. Viņš ir tāds pats, kā lielākā tiesa radošo vīriešu, sapņu sapņotājs, viņa acis ir pievērstas zvaigznēm. Viņam šķiet, ka katrs jauns projekts gūs milzīgus un brīnumainus panākumus. Bet es esmu reāliste. Nekas taču nav pilnība ..... ne visas lietas var būt izcilas ..... līdz panākumiem jāiet pamazām, es uzsvērtu. Allaž būs kāda cita filma, kurai būs labākas atsauksmes, būs citas dziesmas, kuras atskaņos vairāk , citi rakstnieki, kuri būs vairāk atzīti. Man bija pilnīgi skaidrs, ka tā esmu es, kurai tas viss skaidri un arvien vairāk jāpasaka.

Lūdzu, saprotiet, mans mērķis nekad nav bijis būt ļaunai. Un, patiesi, vai tad tas nebija laipni no manas puses norādīt Bobam uz realitāti? Ja jau balons nelido pietiekami augstu , vai pēc loģikas tam nav jānolaižas uz zemes. Un vai tad tam enkuram nav jābūt man? Pilnīgi noteikti es biju tā, kura palīdzēja savam mīļotajam ieraudzīt lamatas, kas paslēptas uz zemes, ar to, ka novirzīju viņa acis no zvaigznēm. Līdz pat šim laikam es tā uzskatīju..... bet tagad manā galvā zvanīja šis trauksmes signāls. Es tagad aptvēru, cik briesmīgi biju rīkojusies attiecībā pret cilvēku, kuru mīlēju un kurš mīlēja mani. Un kas ir enkurs? Enkurs ir tas smagais atsvars, kurš nelaiž laivai iet uz priekšu. Es tāda nebūšu nekad vairs. Ir liels skaits ļaužu , kuri palīdz Bobam pieturēt viņa pēdas pie zemes – kritiķi, kuriem maksā par to, lai viņi izvērtētu viņa radošo talantu un teiktu par to pasaulei, producenti, kuri zina, vai produkts ir labs vai slikts un , protams, publika , kura visbeidzot vai nu aplaudē vai nē. Nav nekādas vajadzības, ka viņu kritizēju arī vēl es, tā vienīgā persona, no kurasviņam ir vajadzīga atzīšana un apbrīna.

Tās nedēļas nogalē mēs devāmies uz viņa jaunās filmas izrādi. Viņš vēroja manu reakciju visu filmas laiku. Un pat pirms vēl filma bija beigusies, es teicu, cik tā ir patiesi laba – cik es esmu lepna ar viņu. Viņš vai kvēloja lepnumā. Vēlāk, kad mēs atgriezāmies mājās, bērni jautāja „Kā gāja?” Viņš paskatījās pāri viņu galvām manās acīs un teica, „Acīmredzot, tas bija ģeniāls darbs, jo jūsu mātei tas patika.” Lai citi nodarbojas ar kritiku – mans vīrs joprojām sapņo savus brīnišķos sapņus. Un atšķirība ir vienīgi tajā, ka viņam ir sieva , kura tagad saprot, ka radošs vīrietis nekad nepieskarsies zvaigznēm, ja vien viņš pie tām netieksies, kā arī ja pārāk daudz neraizēsies par neskaitāmajām lamatām uz zemes.”

Vēl kāda lieta, no kuras jāizvairās, ir pārspēt savu vīru uzslavu saņemšanā vai statusa sasniegšanā. Nekad necenties ko sasniegt tajā pat jomā, kur viņš cenšas gūt uzslavas, vai arī nemeklē tādu pagodinājumu, kas aizēnos tava vīra panākumus. Ja tu būsi tā, kura gūst atzinību tas pamazinās viņa stāvokli. Šī problēma ir klātesoša daudzām slavenām sievietēm, it sevišķi filmu un teātru aktrisēm. Ja viņas apprec vīriešus, kuri viņas var pārspēt, tad problēmas nav, bet ja vīrietis nevar izturēt sacensībā ar savas sievas slavu, tad tas var sagraut viņu cīņā pēc statusa. Kā gan viņš var radīt iespaidu uz savu sievu vai uz kādu citu cilvēku ar savu vājajiem panākumiem, ja viņa sieva jau ir ieguvusi visas šīspasaules uzslavas?

Apkopojot – vīrietim ir dots tas svētais pienākums nodrošināt iztiku. Viņam ir iedzimta vajadzība darboties šai jomā, justies vajadzīgam, kā arī būt pārākam par sievieti šai jomā. Būs daudz labāk, ja vīrietis būs galvenais ģimenes apgādnieks. Strādā pie šī galamērķa un noliec šādu uzdevumu savu prioritāšu saraksta pašā augšgalā. Un tomēr daudz sieviešu mūsdienās strādā ārpus mājas , lai palīdzētu nopelnīt ienākumus. Šo tēmu apskata 21. nodaļā „Sievietes loma” kā pretstats „Strādājošai sievai”.

Kādēļ vīrs uzcītīgi nododas savam darbam

  1. lai nodrošinātu pietiekamu iztiku
  2. Savam statusam
  3. Lai būtu perfekts savā darbā

Uzdevums

Ja tavs vīrs pietiekami apgādā ģimeni, tad saki viņam ko līdzīgu , kā: „Es tik ļoti novērtēju to, cik smagi tu strādā, lai nodrošinātu iztiku. Tā ir liela atbildība. Kā gan tu tiec ar to tik labi galā?” Šādā veidā tu palīdzēsi viņam sajust savu atbilstošo vērtību kā apgādniekam.